преглед

на търг

2700-2320

Търг 2700-2320 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1300

Дата на публикуване: 21.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 123, Дребна: 145

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 0

Общо: 272м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 28.05.2021, 15:30

Приложени документи: