преглед

на търг

2050-2319

Търг 2050-2319 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 999

Дата на публикуване: 15.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 999.00 лв.

Стъпка: 99 лв.

Гаранция: 9 лв.

Първа дата: 15.04.2021, 10:45

Приложени документи:

Анекс

19.01.2022

Анекс

19.01.2022