преглед

на търг

2070-2316

Търг 2070-2316 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 123

Дата на публикуване: 18.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 123м³

Начална цена: 1234.00 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 123 лв.

Първа дата: 22.12.2020, 10:45

Приложени документи: