преглед

на търг

4470-2315

Търг 4470-2315 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 123

Дата на публикуване: 27.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 3, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 4

Общо: 137м³

Начална цена: 12345.00 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 123 лв.

Първа дата: 31.03.2020, 12:45

Приложени документи: