преглед

на търг

2440-2311

Търг 2440-2311 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1234

Дата на публикуване: 27.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 1244, Средна: 45, Дребна: 1234

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 44

Общо: 2611м³

Начална цена: 56789.00 лв.

Стъпка: 570 лв.

Гаранция: 5760 лв.

Първа дата: 27.03.2020, 11:51

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2020

Документация за провеждане на търг

27.03.2020

Проекто-договор

27.03.2020