преглед

на търг

2960-2036

Търг 2960-2036 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1511-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 17, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 57, ОЗМ: 34

Общо: 237м³

Начална цена: 18710.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 1871 лв.

Първа дата: 01.04.2016, 14:30

Втора дата: 08.04.2016, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване