преглед

на търг

2700-2310

Търг 2700-2310 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 123

Дата на публикуване: 27.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 3, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 4

Общо: 137м³

Начална цена: 12345.00 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 123 лв.

Първа дата: 27.03.2020, 11:30

Приложени документи: