преглед

на търг

2595-2309

Търг 2595-2309 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1804

Дата на публикуване: 19.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 74, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 678, ОЗМ: 28

Общо: 893м³

Начална цена: 34780.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 680 лв.

Първа дата: 26.02.2020, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2020

Документация за провеждане на търг

19.02.2020

Проекто-договор

19.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2020