преглед

на търг

2777-2308

Търг 2777-2308 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 7-1-2019

Дата на публикуване: 19.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 32, Дребна: 186

Дърва (м³): За огрев: 1270, ОЗМ: 0

Общо: 1551м³

Начална цена: 10965.86 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 548 лв.

Първа дата: 25.02.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2020

Документация за провеждане на търг

19.02.2020

Проекто-договор

19.02.2020