преглед

на търг

2772-2304

Търг 2772-2304 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 24.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела, чм

Дървесина (м³): Едра: 767, Средна: 34, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 813м³

Начална цена: 56785.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 524 лв.

Първа дата: 10.02.2020, 12:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2020

Документация за провеждане на търг

24.01.2020

Проекто-договор

24.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2020