преглед

на търг

2950-2302

Търг 2950-2302 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 2950-3838

Дата на публикуване: 24.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 74, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 127м³

Начална цена: 10470.00 лв.

Стъпка: 209 лв.

Гаранция: 524 лв.

Първа дата: 04.02.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2020

Документация за провеждане на търг

24.01.2020

Проекто-договор

24.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2020

Допълнителен документ

24.01.2020