преглед

на търг

2950-2035

Търг 2950-2035 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1522-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 147м³

Начална цена: 16291.00 лв.

Стъпка: 745 лв.

Гаранция: 1629 лв.

Първа дата: 29.03.2016, 12:00

Втора дата: 04.04.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ