преглед

на търг

2960-2300

Търг 2960-2300 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1226

Дата на публикуване: 05.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 14:45

Приложени документи: