преглед

на търг

2700-2295

Търг 2700-2295 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. ТЕСТ4

Дата на публикуване: 19.08.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 100, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 100

Общо: 500м³

Начална цена: 33333.69 лв.

Стъпка: 269 лв.

Гаранция: 234 лв.

Първа дата: 19.08.2019, 14:45

Втора дата: 22.08.2019, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.08.2019