преглед

на търг

2000-2293

Търг 2000-2293 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. ТЕСТ2

Дата на публикуване: 13.08.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 100, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 100

Общо: 500м³

Начална цена: 33333.33 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 234 лв.

Първа дата: 13.08.2019, 11:30

Втора дата: 20.08.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.08.2019

Документация за провеждане на търг

13.08.2019