преглед

на търг

2595-2292

Търг 2595-2292 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. ТЕСТ1

Дата на публикуване: 09.08.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 100, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 100

Общо: 500м³

Начална цена: 33333.33 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 234 лв.

Първа дата: 09.08.2019, 15:45

Втора дата: 14.08.2019, 15:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.08.2019

Документация за провеждане на търг

09.08.2019