преглед

на търг

2180-2291

Търг 2180-2291 - ДГС ЕТРОПОЛЕ

Обект No. 888

Дата на публикуване: 13.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 500м³

Начална цена: 30000.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 300 лв.

Първа дата: 07.08.2019, 12:14

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.03.2019