преглед

на търг

2050-2289

Търг 2050-2289 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 444

Дата на публикуване: 22.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 500м³

Начална цена: 30000.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 300 лв.

Първа дата: 22.02.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2019