преглед

на търг

4470-2287

Търг 4470-2287 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 98-00-12

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 56, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 579м³

Начална цена: 66789.99 лв.

Стъпка: 657 лв.

Гаранция: 3000 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018