преглед

на търг

2595-2286

Търг 2595-2286 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 98-00-11

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, мжд

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 56, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 579м³

Начална цена: 66789.99 лв.

Стъпка: 657 лв.

Гаранция: 3000 лв.

Първа дата: 11.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018

Документация за провеждане на търг

11.12.2018

Проекто-договор

11.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.12.2018

Допълнителен документ

11.12.2018

Допълнителен документ

11.12.2018