преглед

на търг

4470-2282

Търг 4470-2282 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 666473

Дата на публикуване: 15.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 32, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 7

Общо: 210м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 22.11.2018, 09:15

Приложени документи: