преглед

на търг

2830-2277

Търг 2830-2277 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 66647

Дата на публикуване: 04.10.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 32, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 7

Общо: 210м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 05.10.2018, 13:00

Приложени документи: