преглед

на търг

2700-2275

Търг 2700-2275 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 666473

Дата на публикуване: 04.10.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 32, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 7

Общо: 210м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 05.10.2018, 09:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

04.10.2018