преглед

на търг

4470-2259

Търг 4470-2259 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1727

Дата на публикуване: 01.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 03.03.2018, 09:45

Приложени документи: