преглед

на търг

2700-2258

Търг 2700-2258 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1727

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 23.02.2018, 12:00

Приложени документи: