преглед

на търг

2595-2257

Търг 2595-2257 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1809-3

Дата на публикуване: 19.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 11.68, Средна: 23.44, Дребна: 10.67

Дърва (м³): За огрев: 345.89, ОЗМ: 0.18

Общо: 391.86м³

Начална цена: 123345.89 лв.

Стъпка: 111 лв.

Гаранция: 6167 лв.

Първа дата: 19.02.2018, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2018