преглед

на търг

2772-2253

Търг 2772-2253 - ДГС МЕСТА

Обект No. 9922

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 123, Дребна: 124

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 369м³

Начална цена: 11111.33 лв.

Стъпка: 111 лв.

Гаранция: 556 лв.

Първа дата: 12.02.2018, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018