преглед

на търг

2960-2249

Търг 2960-2249 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1000

Дата на публикуване: 23.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 18:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.01.2018

Документация за провеждане на търг

23.01.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.01.2018

TEST

23.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.01.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

23.01.2018