преглед

на търг

2700-2248

Търг 2700-2248 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1525

Дата на публикуване: 22.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 463

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 0

Общо: 491м³

Начална цена: 8949.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 447 лв.

Първа дата: 22.01.2018, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.01.2018

Документация за провеждане на търг

22.01.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.01.2018

Допълнително споразумение

22.01.2018

Заповед за изменение на заповед за откриване на тръжна процедура

22.01.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.01.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

22.01.2018