преглед

на търг

7700-2240

Търг 7700-2240 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 92017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 44, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 52м³

Начална цена: 44444.44 лв.

Стъпка: 333 лв.

Гаранция: 2222 лв.

Първа дата: 31.10.2017, 09:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг