преглед

на търг

2840-2239

Търг 2840-2239 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 92017-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 350, ОЗМ: 0

Общо: 385м³

Начална цена: 25639.33 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1282 лв.

Първа дата: 12.10.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване