преглед

на търг

2595-2238

Търг 2595-2238 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 92017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 44, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 44

Общо: 151м³

Начална цена: 4567.33 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 228 лв.

Първа дата: 18.10.2017, 12:45

Приложени документи: