преглед

на търг

2800-2230

Търг 2800-2230 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 131

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 35, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 7

Общо: 236м³

Начална цена: 9979.00 лв.

Стъпка: 799 лв.

Гаранция: 499 лв.

Първа дата: 26.06.2017, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг