преглед

на търг

4470-2229

Търг 4470-2229 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 131

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 65, Средна: 35, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 7

Общо: 236м³

Начална цена: 9979.00 лв.

Стъпка: 799 лв.

Гаранция: 499 лв.

Първа дата: 06.06.2017, 15:15

Приложени документи: