преглед

на търг

2360-2227

Търг 2360-2227 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 3105-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 0, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 26м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор