преглед

на търг

2440-2226

Търг 2440-2226 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1233

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 15, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 15

Общо: 75м³

Начална цена: 69999.69 лв.

Стъпка: 6999 лв.

Гаранция: 3500 лв.

Първа дата: 30.05.2017, 17:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване