преглед

на търг

2700-2225

Търг 2700-2225 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 16517-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 45м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване