преглед

на търг

2777-2224

Търг 2777-2224 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1652017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 65, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 113м³

Начална цена: 57529.59 лв.

Стъпка: 555 лв.

Гаранция: 2876 лв.

Първа дата: 16.05.2017, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване