преглед

на търг

2440-2222

Търг 2440-2222 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 5501

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 34, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 79м³

Начална цена: 57529.59 лв.

Стъпка: 555 лв.

Гаранция: 2876 лв.

Първа дата: 05.05.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг