преглед

на търг

2050-2221

Търг 2050-2221 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 040504

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 1, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 52м³

Начална цена: 5555.00 лв.

Стъпка: 555 лв.

Гаранция: 278 лв.

Първа дата: 15.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг