преглед

на търг

2830-2220

Търг 2830-2220 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 040503

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 65, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 80м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 17.05.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ