преглед

на търг

2825-2219

Търг 2825-2219 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 452017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 5, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 61м³

Начална цена: 35698.39 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1785 лв.

Първа дата: 04.05.2017, 15:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ