преглед

на търг

2460-2218

Търг 2460-2218 - ДГС ТРЪН

Обект No. 4052017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 546, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 556м³

Начална цена: 45678.69 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 2284 лв.

Първа дата: 10.05.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ