преглед

на търг

2360-2212

Търг 2360-2212 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 29217

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 0, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 90м³

Начална цена: 2356.69 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 118 лв.

Първа дата: 29.03.2017, 16:45

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг