преглед

на търг

2777-2211

Търг 2777-2211 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2917

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 546, Дребна: 454

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1000м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 679 лв.

Първа дата: 31.03.2017, 16:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг