преглед

на търг

5720-2210

Търг 5720-2210 - ДГС РИБАРИЦА

Обект No. 2817

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 4554, Средна: 546, Дребна: 454

Дърва (м³): За огрев: 454, ОЗМ: 45

Общо: 6053м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 28.03.2017, 17:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор