преглед

на търг

2070-2209

Търг 2070-2209 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1234

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 15, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 15

Общо: 75м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 400 лв.

Първа дата: 31.03.2017, 12:15

Приложени документи: