преглед

на търг

4580-2123

Търг 4580-2123 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1661

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 4, ОЗМ: 5

Общо: 15м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 10 лв.

Гаранция: 30 лв.

Първа дата: 31.03.2017, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ