преглед

на търг

2850-2208

Търг 2850-2208 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 1234

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 15, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 15

Общо: 75м³

Начална цена: 123456.78 лв.

Стъпка: 1234 лв.

Гаранция: 3704 лв.

Първа дата: 30.03.2017, 11:15

Приложени документи: