преглед

на търг

2700-2207

Търг 2700-2207 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 152017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 65, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 345, ОЗМ: 0

Общо: 455м³

Начална цена: 6789.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 18.03.2017, 15:00

Приложени документи: